Jubileusze małżeństw

Uroczystość patriotyczna z 8 listopada 2015

Konsekracja Kościoła 11 X 2014r.

Nasza Galeria