Boże Narodzenie

Oto zwiastuję wam radość wielką,

która będzie udziałem całego narodu:

dziś w mieście Dawida narodził się wam

Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Niech te Święta Narodzenia Bożego Syna będą dla nas okazją do wielkiego zachwytu nad miłością Boga, który tak nas umiłował, że zesłał nam swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Niech ten zachwyt przerodzi się w uwielbienie i wdzięczność na wzór Maryi, a Nowonarodzony Jezus w naszych sercach niech będzie źródłem miłości, radości i pokoju.

z modlitwą w sercu               

Księża Misjonarze CM pracujący w parafii św. Anny