Program modlitewnego czuwania w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele Św. Anny na Oporowie sobota 08.06.2019

„Matko Kościoła, która wraz z Apostołami w Wieczerniku trwałaś na modlitwie oczekując przyjścia Ducha Pięćdziesiątnicy proś o nowe Jego rozlanie na wszystkich katolików świeckich, mężczyzn i kobiet (…)”

Z adhortacji Św. Jana Pawła II

Duch Święty wieje kędy chce….

I „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego <<Panem jest Jezus>>”  (1 KOR 12)

 

1.Rozpoczęcie czuwania o godz. 19.00 indywidualną adoracją Najświętszego Sakramentu

2.Od godz. 19.45 wspólnotowa Adoracja Najświętszego Sakramentu na którą złoży się:

-uwielbienie Boga modlitwa i pieśniami

-uczczenie Ducha Świętego między innymi słowami Koronki do Ducha Świętego zalecanej przez Kościół do odmawiania dla uczczenia Ducha Świętego i uproszenie wielu łask

-prośby o zesłanie, wylanie się Ducha Świętego na wszystkich, całą Parafię

-oddanie, zawierzenie Duchowi Świętemu naszych rodzin, Parafii, aktem ofiarowania się Duchowi Świętemu Świętego Piusa X

-podziękowanie Maryi za trwanie z nami na czuwaniu w naszym oporowskim Wieczerniku

3.O godz. 21.00 Apel Jasnogórski rozpoczynający uroczystą Mszę Świętą w intencji uwielbienia i uczczenia Ducha Świętego i uzdolnienia naszych serc do przyjęcia pełni Jego łask, darów i owoców.

Po Mszy Świętej nastąpi zakończenie adoracji.

Przyjdź, nie żałuj czasu, przyjdź i z nami się módl, razem czuwajmy.

Uwierz, że Bóg ześle nam dary, którymi będziemy Go sławić do końca naszego ziemskiego życia.

Czciciele Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej Maryi