Dzieci Maryi

Stowarzyszenie w naszej parafii skupia młodzież i dzieci pragnące pogłębić osobową więź z Bogiem raz polepszyć swoje kontakty z rówieśnikami i całym otoczeniem przez Maryję, dzięki której w ogóle Stowarzyszenie istnieje (powstało we Francji z polecenia Maryi podczas objawień w 1830 roku św. Katarzynie Loboure) oraz rozwija się (obecnie na całym świecie) i działa (podejmując różne obowiązki w parafiach).
Najstarsze osoby po wcześniejszym przygotowaniu, jako animatorki prowadzą spotkania w grupach młodszych. Jako Wspólnota przy Parafii staramy się brać czynny udział w jej życiu.
Wyznaczony nam kierunek kroczenia z Maryją do Chrystusa, angażuje nas do osobistego rozwoju duchowego.
Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym, co dwa tygodnie w soboty o godzinie 10.00. Grupa prowadzona jest przez s. Juliannę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Prowincji Śląskiej.
Dokładne daty spotkań; kontakt z opiekunem.
wiecej o Dzieciach Maryi, kliknij tutaj