Historia parafii

Dawna  podwrocławska  wieś  Oporów  wzmiankowana jest już w  1201  r.  Z  dokumentu  wystawionego  wówczas  przez  papieża  Innocentego  III  dowiadujemy się,  że wziął on pod  swoją  opiekę  klasztor  w  Lubiążu, zatwierdzając zarazem w jego posiadaniu między innymi Oporów.

Stara polska nazwa pochodzi od przezwiska Opor.Rodzima ludność polska utrzymywała się we wsi bardzo długo. Jeszcze na przełomie XVIII i XIX w. na żądanie mieszkańców Oporów przeszedł z niemieckiego ewangelickiego kościoła Zbawiciela wznoszącego się na miejscu, gdzie dziś znajduje się plac Czysty, do polskiej parafii św. Krzysztofa. W latach 1782-1810 we wsi odbyły się jeszcze trzy polskie chrzty.

W XVII i XIX w.  Oporów  był  osadą  o  charakterze  ogrodniczo-rolniczym,  która  dopiero na przełomie II i II dekady XX w. przekształciła się w osiedle willowe. W tym czasie mieszkańcami Oporowa byli głownie wrocławscy kupcy i przemysłowcy, ludzie zamożni. Jakkolwiek wśród miejscowej  ludności  przeważali  ewangelicy,  to  jednak nie oni, lecz katolicy zdobyli się na wybudowanie własnym wysiłkiem kościoła. Oporów. Z dawien dawna należał do parafii Św. Michała w Muchoborze Wielkim, do kościoła więc było daleko.

Obecna niewielka świątynia pw. Św. Anny powstała w latach 1932-1938 wielkim wysiłkiem małej Wspólnoty katolików przy wielu trudnościach ze strony nazistów.

Po wojnie osiedlili się tu liczni naukowcy, głównie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszym  polskim  duszpasterzem  tuż po wojnie był kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo.   Ks. prof. Hieronim Feicht.  – wybitny muzykolog, współtwórca i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu.

W roku 1947 ks. Hieronim Feicht poświęcił się pracy naukowej, a do pracy duszpasterskiej Zgromadzenie  delegowało  ks.  dra  Bartłomieja  Szulca, który  zmarł po roku pracy i  został pochowany w pobliżu kościoła.

Od czasów powojennych do dziś działalność duszpasterską prowadzą kapłani ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.


Proboszczami w naszej parafii byli:

Ks. Bartłomiej Szulc, ks. Franciszek Pałka, ks. Edmund Łowiński, ks. Władysław Giemza, ks. Ignacy Zakrzewski, ks. Czesław Surówka, ks. Antoni Stachura, ks. Mieczysław Kozłowski, ks. Stanisław Matuszewski, który zmarł nagle 11 lutego 1996 r., ks. Józef Łucyszyn, od roku 1998 – Ks. Marek Białkowski CM, od roku 2002 Ks. Jacek Wachowiak CM, od roku 2008 ks. Dariusz Dobbek CM, od 2012 Ks. Mariusz Bradło CM.

Obecnie od 1 lipca 2020 r. Proboszczem jest ks. Jarosław Lawrenz CM.

ks. Jarosław Lawrenz CM – Proboszcz


Przy kościele znajduje się grób śp. Ks. Proboszcza Bartłomieja Szulca CM (zm. 01.11.1948 r.)

Z parafii pochodzi 7 kapłanów ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.