Msze św.

Niedziela i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (msza święta z udziałem dzieci), 12.30, 18.00

Niedzielna msza święta w sobotę o godz. 18.00

Msze święte w dni powszednie:

7.00, 18.00

(dodatkowo w pierwsze piątki miesiąca o 16.30 i 20.00)

Kancelaria

Czynna w następujące dni:

Poniedziałek, środa, piątek: 16.00-17.30

Sobota: 8.00-9.00

We wtorek i czwartek kancelaria nieczynna.


Kancelaria - Ważne Dokumenty!

Dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania

Zmartwychwstanie jest rzeczywistością

Według tradycji żydowskiej, aby dowieść czegoś przed sądem, trzeba było przedstawić dwóch świadków. I tu właśnie mamy dwóch świadków – Jana i Piotra, ale też dwa dowody – dwa kawałki płótna: Całun Turyński i Oblicze z Manoppello. Są to zatem dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania.

Klaus Berger, jeden z najlepszych współczesnych biblistów niemieckich, profesor teologii Nowego Testamentu na Wydziale Teologii Ewangelickiej uniwersytetu w Heidelbergu, napisał w niemieckim wydaniu tygodnika informacyjnego Focus, że obraz twarzy Jezusa z Manoppello jest pierwszą stroną Ewangelii.

Czytaj więcej...

Największy cud, jaki posiadamy

Odkrycie niemieckiego dziennikarza

23 września 2004 r. niemiecki dziennik Die Welt opublikował reportaż pt.Prawdziwe Oblicze Chrystusa. Odnalezienie niezwykłej relikwii Zmartwychwstania, napisany przez znanego niemieckiego dziennikarza Paula Baddego. Media włoskie przypomniały wtedy, że w 1963 r. św. o. Pio powiedział: Volto Santo w Manoppello to największy cud, jaki posiadamy. W 2006 roku ukazała się książka Paula Baddego pt. Boskie Oblicze. Całun z Manoppello, która wprowadza czytelnika w pasjonującą przygodę odkrywania prawdy o niezwykłej relikwii Zmartwychwstania.

Czytaj więcej...

PROGRAM PEREGRYNACJI KRZYŻA JANA PAWŁA II W PARAFII ŚW. ANNY – 07-08.03.2013 rok

CZWARTEK – 07.03.2013

O 17.30 przywitanie krzyża przed kościołem i uroczyste wniesienie go do kościoła. Okolicznościowe śpiewy. O 18.00 Msza św. z kazaniem. Po mszy świętej ok.19.00 wspólna Droga Krzyżowa. Od 20.00 do 21.00 potrwa prywatna, cicha adoracja krzyża dla wszystkich z możliwością ucałowania tego krzyża. O godz. 21.00 będzie Apel Jasnogórski i krótkie rozważanie połączone z odmówieniem jednego dziesiątka Różańca oraz błogosławieństwo.

 

PIĄTEK – 08.03.2013

O 7.00 Msza św. o Krzyżu z kazaniem. Od 8.00 adoracja mieszkańców  Parafii wg ulic:

8.00   - ul. Jordanowska, Śniegockiego, Harcerska, Maleczyńskich,

9.00   - ul. Darwina, Skarbka, Rosponda, Dzierżonia, Pękalskiego,

10.00 - ul. Solskiego, Petrażyckiego, Trentowskiego, Aleja Pisatów

11.00  - ul. Bukowskiego, Mikulskiego, Morelowskiego, Sobótki, Jutrzenki

12.00  - ul. Nałkowskiej, Ostroroga, Ślęzaka, Feichta i Stefki, Stanki

13.00  -  ul. Wiejska, Leszczynowa, Balzaka, Zoli, Cesarzowicka

14.00  - ul. Karmelkowa, Kadłubka, Adamieckiego, Taszyckiego, Wysłoucha

Czytaj więcej...

PROGRAM ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PARAFII ŚW. ANNY – 04.03.2013 rok

Po Mszy św. o godz. 7.00 potrwa adoracja do wieczornej Mszy św. o 18.00. O godz. 15.00 będzie wspólna adoracja połączona z modlitwą różańcową. Natomiast w pozostałych godzinach zapraszamy grupy parafialne i wszystkich Parafian do prywatnej modlitwy z ulic:

8.00   - ul. Jordanowska, Śniegockiego, Harcerska

9.00   - ul. Darwina, Skarbka, Rosponda, Dzierżonia, Pękalskiego

10.00 - ul. Solskiego, Petrażyckiego, Trentowskiego

Czytaj więcej...

Inicjacje satanistyczne

Widzimy w Polsce i na świecie ogromne zainteresowanie szatanem, okultyzmem i magią. Stwierdzamy fenomen fascynacji złem. Tematy satanistyczne poruszane są bardzo często i są obecne agresywnie w kulturze. Rozwijają się sekty satanistyczne, które traktują szatana w sposób religijny: całkiem na poważnie, tak jak inni traktują Boga i Jego prawa. Dla zwolenników szatana jest on symbolem wolności i mocy. I z tej racji jest "wyzwolicielem" z rzekomego fałszu tradycyjnych religii, represji kulturowych czy osobistych kompleksów.

Powstaje pytanie: Dlaczego młodzi sataniści traktują szatana jako swego wyzwoliciela czy też kogoś w rodzaju substytutu ojca? Czy są to problemy dotyczące jedynie przeżyć traumatycznych w rodzinie i swoistej reakcji na represję ze strony własnego środowiska: rodziny, szkoły, otoczenia? Czy jest to też sprawa pewnej mody i naśladownictwa? Nie wykluczając owych czynników psychologiczno-socjologicznych (np. "obrazów" Boga; zob. Obrazy Boga w: PSJ 7/2001), rodzi się też pytanie z innego - duchowego - obszaru: Dlaczego młody człowiek (mający już czynne władze duchowe: rozum i wolę) przemienia się w perwersyjnego egoistę, który hołduje właśnie motywom zimnego egoizmu, bezwzględnej agresji czy okrutnej zemsty? Czy jest to naturalne i czy może być wyjaśnione czynnikami psychospołecznymi?

Tego rodzaju doświadczenia i liczne dosyć fakty są nagminnie lekceważone przez ludzi: przez rodziców, nauczycieli a także niektórych duchownych. Nie rozumieją oni specyfiki doświadczeń inicjacyjnych szczególnie w obszarze zła - satanizmu, gdzie pewne słowa i gesty - realizujące się w wolności - deklarujące nachylenie duszy człowieka w tym kierunku, powodują, iż duchowe zło przychodzi samo, gdyż nie trzeba go zbytnio prosić. Perwersyjna wolność młodych egoistów sprzęga się z działaniem szatana jako przewrotnego bytu duchowego, obdarzonego inteligencją i wolą - bytu osobowego. Nauka o istnieniu szatana jako bytu osobowego jest potwierdzona przez współczesne Magisterium Kościoła (Dokument Kongregacji Nauki Wiary, 1975 r.: "Wiara chrześcijańska a demonologia"). Młody człowiek ulega pokusie i wpada w duchową pułapkę. Uwarunkowania psychospołeczne nie "rozgrzeszają" młodych ludzi.

Czytaj więcej...

Spotkać Jezusa

Już od wielu lat przeżywam wiarę jako spotkanie z Chrystusem, który przyszedł do ludzi, aby nie tylko opowiedzieć o Bogu, ale ukazać Go jako Ojca bogatego w miłosierdzie.
Jak słusznie zauważył Benedykt XVI: „W minionych dziesięcioleciach postępuje duchowe «pustynnienie»”. Coraz bardziej nagłaśniana jest i wprowadzana w życie praktyka: „Żyjmy tak, jakby Boga nie było, a Chrystusa wyrzućmy poza nawias życia codziennego”. Przysłowie arabskie mówi: „Na pustyni liczy się Bóg, w którego się wierzy”. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia. Na pustyni można popełnić trzy największe zbrodnie: wskazać wędrowcowi błędną gwiazdę, zatruć źródło i wyciąć drzewa w oazie. Papież przypomina, że na „pustyni duchowej”, jaka rozprzestrzeniła się szczególnie w Europie, potrzebni są nade wszystko ludzie wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej. W tej wędrówce, którą jest życie, człowiek musi się opierać na czymś trwałym, a tym, co jest naprawdę trwałe, jest Bóg.

Czytaj więcej...

Wierzę, ale …

Ponowne  zanurzenie się w misterium chrześcijańskim
Listem apostolskim Porta fidei (Podwoje wiary) Ojciec Święty Benedykt XVI  ogłosił w Kościele Katolickim Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012r. i trwał będzie do 24 listopada 2013r. Rok Wiary wpisuje się w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, którego ustalenia, jak pisze we wspomnianym Liście Ojciec Święty, pozwalają na "ponowne zanurzenie się w misterium chrześcijańskim, aby można je było skutecznie na nowo zaproponować współczesnemu człowiekowi." Najważniejszym wyzwaniem, jakie przynosi Rok Wiary, jest ponowne rozbudzenie wiary w Boga we współczesnym świecie. Jest "zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata" (Benedykt XVI – Porta fidei). Dotyczy to głównie tych, którzy nazywają się chrześcijanami. "Także współczesny człowiek, jak Samarytanka  przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą" (Benedykt XVI – Porta fidei). Rok Wiary powinien być bodźcem do wzmocnienia posłannictwa Chrystusowego. którym staje się nowa ewangelizacja, której tak bardzo potrzebuje człowiek współczesnego świata.

Czytaj więcej...

Zbyt późne odkrycie …

Znali się doskonale
Zapomnianym wymiarem sądu ostatecznego będzie konfrontacja zbawionych z tymi, którzy tego zbawienia nie dostąpią, a na ziemi mieszkali i pracowali razem. Znali się doskonale. Autor Księgi Mądrości ukazuje to bez żadnych niedomówień. Na tym bowiem polega zwycięstwo prawdy. Na sądzie wszystko stanie się jawnym. To będzie tryumf sprawiedliwego i wielki szok dla tego, kto z mądrości na ziemi zrezygnował. 
Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. 

Czytaj więcej...

Środa Popielcowa - 13.02.2013r.

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 16:30, 18:00, 20:00.

Środa Popielcowa jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego (w Polsce praktykowane jest posypanie głowy popiołem), mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.

Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18 a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.

Wszystko w naszych rękach – Drodzy Chrześcijanie !!!

Kościoły na zachodzie Europy pustoszeją. Ateizm rozpowszechnia się również w Polsce. Odpowiedzi na kryzys wiary biskupi szukają w nowej ewangelizacji. Czym ona jest? Czy może uratować Kościół? Dlaczego dotyczy nas wszystkich?
„W ostatnich dziesięcioleciach mówi się o pilnej potrzebie nowej ewangelizacji. Wziąwszy pod uwagę, że ewangelizacja to zwyczajna perspektywa w spojrzeniu na działalność Kościoła, nowa ewangelizacja jest raczej skierowana do tych, którzy oddalili się od niego w krajach od dawna chrześcijańskich”, czytamy we wstępie do dokumentu Lineamenta, przygotowującego synod poświęcony nowej ewangelizacji. W październiku 2012 roku Kościół na trzynastym zwyczajnym zgromadzeniu ogólnym biskupów podejmie temat: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

Czytaj więcej...

Ech, Ci Trzej Królowie?

Często z tradycją oswoiliśmy się tak mocno, że nie potrafimy spojrzeć na pewne sprawy w szerszej perspektywie – że może być inaczej, a kiedyś, w poprzednich stuleciach, po prostu było inaczej.
Tak jest np. z uroczystością Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną Trzech Króli. A wątpliwości jest wiele. Po pierwsze: nie królowie tylko magowie. Po drugie: niekoniecznie trzej. I nie dla wszystkich są to: Kacper, Melchior i Baltazar. Więc co o nich na pewno wiemy?

Epifania: 6 stycznia, czyli 25 grudnia
Epifania pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle, co objawienie, manifestacja. Termin ten w literaturze klasycznej miał znaczenie wyłącznie świeckie i określał nieoczekiwane zjawienie się, wspaniały wygląd, wymowne spojrzenie. Od IV wieku przed Chrystusem zaczął oznaczać zbawcze objawienie się bóstwa. Niekoniecznie było to zdarzenie obiektywne, lecz przeważnie subiektywne odczucie jego (po)mocy. 

Czytaj więcej...

Kiedy naprawdę urodził się Syn Boży – JEZUS CHRYSTUS ?

Może niejednego z nas zaskoczyć stwierdzenie, iż wcale nie jest do końca prawdą, że Jezus Chrystus urodził się 25 grudnia i to pierwszego roku, od którego to terminu zaczyna się liczyć w historii czas tzw. naszej ery. Podobnie jest z rokiem narodzin Chrystusa, który datuje się na ogół na 3 lub 4, a nawet 7 r. przed naszą erą. Sprawa może tym bardziej zaskakiwać, że to datowanie powstało dopiero w VI w. po Chrystusie. Skąd taki stan rzeczy, karzący mimo tych historycznych nieścisłości przyjmować od wieków błędne przesłanki, którymi żyjemy do dziś? Może tak naprawdę nigdy do końca nie zastanawialiśmy się nad tym? Tym bardziej jest to dziwne, że liturgia i tradycja Kościoła, które przede wszystkim winne być tym zainteresowane, nie robią z tego żadnego dramatu. A może tu chodzi o coś całkiem innego?

Czytaj więcej...


Nr konta Bankowego Parafii:  PKO BP - 98102052420000220200291930