Msze św.

Niedziela i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (msza święta z udziałem dzieci), 12.30, 18.00

Niedzielna msza święta w sobotę o godz. 18.00

Msze święte w dni powszednie:

7.00, 18.00

(dodatkowo w pierwsze piątki miesiąca o 16.30 i 20.00)

Kancelaria

Czynna w następujące dni:

Poniedziałek, środa, piątek: 16.00-17.30

Sobota: 8.00-9.00

We wtorek i czwartek kancelaria nieczynna.


Kancelaria - Ważne Dokumenty!

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

Opiekunowie: ks. proboszcz Mariusz Bradło

Spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych:

Miejsce: dom parafialny
Pierwszy wtorek miesiąca po mszy świętej o godzinie 18.00

O wspólnocie:

Wincentyński Zespół Charytatywny przy parafii Świętej Anny początkowo prowadząc tylko doraźną pomoc materialną dla nielicznej grupy ubogich, następnie zaczął prowadzić pomoc duchową i materialną. Zespół dokumentuje swoją działalność przez prowadzenie kartotek osób potrzebujących, protokołów spotkań, kroniki, ewidencji otrzymywanych i wydawanych darów, dokumentacji księgowo-finansowej i korespondencyjnej oraz sprawozdawczości ze swojej działalności. Stałą, systematyczną pomocą materialną obejmujemy kilkanaście rodzin najuboższych i wielodzietnych, które w parafialnym punkcie stowarzyszenia otrzymują pieczywo w postaci chleba i drożdżówek, jarzyny, owoce, mąkę, cukier, kaszę, grysik, wędliny i inne artykuły żywnościowe zakupione, bądź otrzymane od dobrodziejów oraz odzież i obuwie dostarczane przez parafian. Wspomagamy też doraźnie coraz liczniejszą grupę rodzin dotkniętych bezrobociem czy okresowo trudną sytuacją rodzinną. Poza codzienną działalnością, zespół dodatkowo organizuje w okresach przedświątecznych paczki świąteczne.

W zakresie duchowym obejmujemy opieką osoby starsze, często obłożnie chore i niedołężne. Cała działalność charytatywna nie byłaby możliwa, gdyby nie praca i pomoc ludzi dobrej woli, którzy w imię przykazania miłości bliźniego dzielą się swoimi dobrami z najuboższymi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNOTY WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI.

 


Nr konta Bankowego Parafii:  PKO BP - 98102052420000220200291930