Msze św.

Niedziela i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (msza święta z udziałem dzieci), 12.30, 18.00

Niedzielna msza święta w sobotę o godz. 18.00

Msze święte w dni powszednie:

7.00, 18.00

(dodatkowo w pierwsze piątki miesiąca o 16.30 i 20.00)

Kancelaria

Czynna w następujące dni:

Poniedziałek, środa, piątek: 16.00-17.30

Sobota: 8.00-9.00

We wtorek i czwartek kancelaria nieczynna.


Kancelaria - Ważne Dokumenty!

Kancelaria Parafialna

 

Kancelaria czynna jest w:

poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00 - 17.30

soboty w godz. 8.00 - 9.00,

we wtorek i czwartek kancelaria nieczynna.

W okresie wakacyjnym Kancelaria czynna jest w poniedziałki i piątki w godz. 16:00 - 17:30


 

Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw parafialnych:

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

- akt urodzenia dziecka (odpis)

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

- metryka chrztu dziecka

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

- w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

- aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu

- dowody osobiste

- ostatnie świadectwo katechizacji

- świadectwo bierzmowania

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

(w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC

Bieżący plan nauk przedmałżeńskich

 

POGRZEB KATOLICKI:

- akt zgonu

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)


Nr konta Bankowego Parafii:  PKO BP - 98102052420000220200291930