Informacje o Parafii

Parafia pod wezwaniem Św. Anny liczy obecnie ponad 6300. Wspólnotę Parafii tworzą mieszkańcy willowej dzielnicy Wrocławia – Oporowa, z następujących ulic
Adamieckiego, Al.Piastów, Balzaka,Bukowskiego, Cesarzowicka, Darwina, Dzierżonia, Ks.Feichta, Harcerska, Jordanowska, Jutrzenki (od początku do nru 102), Bpa W.Kadłubka, Karmelkowa (od początku parzyste do nru 65, nie parzyste do nru 25), Kowalskiego, Leszczynowa, Maleczyńskiech, Mikulskiego, Morelowskiego, Z.Nałkowskiej, Ostroroga, Petrażyckiego, Pękalskiego, Rosponda, Skarbka, Solskiego, Stanki, Stefki, Ślązaka, Śniegockiego, Taszyckiego, Trentowskiego, Wiejska, Wysłoucha, Zoli.
Od 1946 roku działalność duszpasterską prowadzą Misjonarze ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Pierwszym kapłanem, który podjął posługę wśród Oporowian był Ks. prof. Hieronim Feicht. (1946)

Życie wspólnotowe ożywiają liczne grupy parafialne, które szczególnie w dniu odpustu parafialnego – 26 lipca – dają świadectwo więzi z Parafią.

Obecnie w Parafii posługę duszpasterską prowadzi 4 kapłanów:

Proboszcz: Ks. Mariusz Bradło CM, święcenia 13.05.1995r. w Krakowie, ustanowiony w 2012r.
Współpracownicy: Ks. Edward Firuta CM, święcenia 24 maja 1986 r. w Krakowie, ustanowiony 2008r.

Opieką duszpasterską objęte są dzieci ze SP nr 15, Gimnazjum nr 40 oraz w Zespole Szkolno-przedszkolnym.

Katechetami są księża i katecheci świeccy.

Na terenie Parafii znajduje się DPS (przy ul Karmelkowej) z ponad 220 mieszkańcami. W Domu, gdzie znajduje się kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, posługę od ponad 20 lat prowadzą Księża Misjonarze.
Od ponad 30 lat w naszej Parafii mieszkają Siostry Św. Józefa Oblubieńca NMP. Siostry należą do obrządku greko-katolickiego.

Z Parafii Św. Anny pochodzi 7 kapłanów i jedna siostra zakonna.

Nabożeństwa liturgiczne odbywają się w małym kościele parafialnym zbudowanym w latach 1937-38. W każdą niedzielę odprawianych jest 6 Mszy św., w dni powszednie.

Msza św.:
W każdą niedzielę odprawianych jest pięć Mszy św. w kościele:
godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Niedzielna Msza św. odprawiana jest również w sobotę o godz. 18.00.
Nabożeństwo Niedzielne 17.15.
W dni powszednie odprawiane są dwie Msze św.: o godz. 7.00 i 18.00.

W Parafii co roku (4 marca) odbywa się adoracja wieczysta.
Komunię św. do chorych roznosi trzech szafarzy nadzwyczajnych.
Chrzty w parafii odbywają się w II niedzielę miesiąca (wyjątkowo – również w IV)

Kancelaria czynna jest w: soboty godz. 8.00 – 9.00, środy oraz piątki godz. 16.00 – 17.30.
We wtorek i czwartek kancelaria nie czynna.
W okresie wakacyjnym Kancelaria czynna jest w pon. i pt. w godzinach 16:00 – 17:30