Koło Misyjne

Opiekunowie: Pani Renata Zaborowska

Spotkania:

Miejsce: dom parafialny
Pierwsza środa miesiąca, godz. 19.00

O wspólnocie:

Spieszymy z konkretną pomocą misjonarzom na całym świecie. Oferujemy modlitwę i pomoc materialną misjonarzom ze Zgromadzenia Misji, zwłaszcza z pracujących w Beninie, gdzie wybiera się ksiądz Jakub Hiler CM, katecheta pracujący w naszej parafii w latach 2013-2015. Na spotkaniach wspólnotowych omawiamy bieżące sprawy grupy, a zwłaszcza aktualną sytuację w jakiej znajdują się polscy misjonarzy pracujący na misjach ad gentes. Koło Misyjne podejmuje się dzieła rozwoju intelektualnego naszych parafian, którym mają służyć spotkania z misjonarzami i specjalistami w dziedzinie ściśle związanej z ewangelizacją i dziełem misyjnym Kościoła. Obecnie Koło Misyjne przy parafii, podjęło się dzieła duchowej adopcji młodej dziewczynki z Kenii oraz szczególnego wsparcia duchowo-materialnego dla misji w Beninie.

Polecamy stronę internetową Sekretariatu Misyjnego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji:

http://adgentes.misjonarze.pl/

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIEŁA MISYJNEGO. WSZYSCY SĄ MILE WIDZIANI WE WSPÓLNOCIE!