Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej

Opiekun: ks. Andrzej Gerej CM

Spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych:

Miejsce: dom parafialny
Dzień spotkania według ustaleń opiekuna oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej na Facebook’u.