Wspólnota “Agalliasis”

Opiekun: ks. Piotr Maćkowiak

Spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych:

Miejsce: dom parafialny
Piątek, godz. 19.15

Strona internetowa: http://www.agalliasis.pl/

O wspólnocie:

Jesteśmy katolicką wspólnotą parafialną wyrosłą na bazie formacji Ruchu Światło-Życie. Działamy we Wrocławiu przy parafii Świętej Anny na Oporowie. Istniejemy nieprzerwanie od 1978 roku. Nazwa naszej wspólnoty wywodzi się z języka greckiego i oznacza „rozraduj się”. My traktujemy tę radość jako dar Ducha Świętego dlatego nazwę Agalliasis tłumaczymy jako „rozraduj się w Duchu Świętym”.

Struktura wspólnoty:

  • Rada animatorów (z opiekunem księdzem Jackiem Międlarem CM)
  • Diakonia Modlitwy
  • Diakonia Modlitwy Wstawienniczej
  • Diakonia Ewangelizacji
  • Diakonia Uwielbienia
  • Diakonia Słowa Bożego
  • Kręgi małżeństw
  • Mała grupa
  • Przyjaciele wspólnoty

Regularna aktywność wspólnoty:

– Comiesięczne spotkania ewangelizacyjne z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

– Formacyjne spotkania w diakoniach oraz kręgach.

– Spotkania modlitewne całej wspólnoty w każdy piątek godz. 19:00.

– Oprawa muzyczna mszy świętej w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9:30

– Spotkania animatorów

– Oprawa liturgiczna Mszy Świętej w pierwszy piątek każdego miesiąca, podczas której modlimy się o Ducha Świętego dla parafii oraz prowadzenie godzinnej adoracji z osobistym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

– Nieustający post w intencjach wspólnotowych i przyszłych rekolekcji.

– Przygotowanie pierwszego ołtarza w procesji Bożego Ciała.

– Coroczne 9-dniowe rekolekcje letnie.

– Coroczne 3-dniowe rekolekcje śródroczne.

– Weekednowe rekolekcje dla mężczyzn.

– Sobotnie spotkania dla kobiet.

– Organizacja Adwentowych Dni Skupienia na Górze Św. Anny.

– Organizacja Wrocławskiego Marszu Dla Mężczyzn.

Dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo, łaskę trwania wspólnoty przez tak długi okres i za miejsce jakie mamy w naszej parafii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO MODLITWY NA WSPÓLNYCH Z NAMI EUCHARYSTIACH I SPOTKANIACH MODLITEWNYCH. SZCZĘŚĆ BOŻE!