Wspólnota Modlitwy za Kapłanów

Choć powołanie kapłańskie jest łaską i darem, jednak nim obdarzani są ludzie. Jak każdy człowiek potrzebuje modlitwy; każda jego działalność, taki przykład zostawił nam Chrystus, tak potrzeba modlitwy za Kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. Ambicją naszej wspólnoty parafialnej powinno być wznoszenie się na coraz wyższy poziom życia religijnego. Naszą parafie stać na to, by nie ograniczała się tylko do minimum pobożności, lecz przeciwnie, by w miarę możliwości wykorzystywała wszystkie środki jakimi dysponuje tradycja katolicka, by wierzących prowadzić skutecznie do zażyłości i przyjaźni z Bogiem. Po Mszy św. wieczornej w I czwartek miesiąca zaczęto gromadzić się w sali Domu Katechetycznego by kontynuować modlitwy i śpiewać pieśni religijne. Tak powstała “Grupa Modlitewna”. Jest to właściwie katecheza dla dorosłych oraz formacja religijna.
Grupa Modlitewna nie prowadzi spisu imiennego uczestników ani nie sprawdza obecności na spotkaniach, polega na całkowitej dobrowolności i gorliwości swoich uczestników.
Spotkania: I-szy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej