Pożegnanie kościelnego i organisty

W 2012 roku zakończył pracę kościelnego w parafii – pan Aleksander Szulga. Był 63 lata kościelnym. Otrzymał list gratulacyjny od Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego.

W dniu 26.09.2012 roku zakończył pracę w parafii pan organista – Ryszard Kędzierski. Również otrzymał list gratulacyjny od Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Pracował jako organista w parafii przez 56 lat.

Od lipca br. nowym kościelnym został – pan Tomasz Myka – nasz parafianin.

Od 01.10. 2012 roku nowym organistą został – pan Jakub Choros.