Wincentyńskie Stowarzyszenie Młodzieży

Dołącz do nas!

Miejsce spotkań: dom parafialny
Termin spotkań: soboty, godz. 12.00

Opiekun: ks. Piotr Maćkowiak CM

O wspólnocie

Stowarzyszenie w naszej parafii skupia młodzież i dzieci pragnące pogłębić osobową więź z Bogiem oraz polepszyć swoje kontakty z rówieśnikami i całym otoczeniem przez Maryję, dzięki której w ogóle Stowarzyszenie istnieje (powstało we Francji z polecenia Maryi podczas objawień w 1830 roku św. Katarzynie Laboure) oraz rozwija się (obecnie na całym świecie) i działa (podejmując różne obowiązki w parafiach).
Najstarsze osoby po wcześniejszym przygotowaniu, jako animatorki prowadzą spotkania w grupach młodszych. Jako Wspólnota przy Parafii staramy się brać czynny udział w jej życiu.
Wyznaczony nam kierunek kroczenia z Maryją do Chrystusa, angażuje nas do osobistego rozwoju duchowego.

Skip to content