Wspólnota “Agalliasis”

Dołącz do nas!

Miejsce spotkań: dom parafialny
Termin spotkań:  piątki, godz. 19.15
Strona internetowa:  http://www.agalliasis.pl/

Opiekun: ks. Piotr Maćkowiak CM

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO MODLITWY NA WSPÓLNYCH Z NAMI EUCHARYSTIACH I SPOTKANIACH MODLITEWNYCH. SZCZĘŚĆ BOŻE!

O wspólnocie

Jesteśmy katolicką wspólnotą parafialną wyrosłą na bazie formacji Ruchu Światło-Życie. Działamy we Wrocławiu przy parafii Świętej Anny na Oporowie. Istniejemy nieprzerwanie od 1978 roku. Nazwa naszej wspólnoty wywodzi się z języka greckiego i oznacza „rozraduj się”. My traktujemy tę radość jako dar Ducha Świętego dlatego nazwę Agalliasis tłumaczymy jako „rozraduj się w Duchu Świętym”.

Struktura wspólnoty:

 • Rada animatorów (z opiekunem księdzem Jackiem Międlarem CM)
 • Diakonia Modlitwy
 • Diakonia Modlitwy Wstawienniczej
 • Diakonia Ewangelizacji
 • Diakonia Uwielbienia
 • Diakonia Słowa Bożego
 • Kręgi małżeństw
 • Mała grupa
 • Przyjaciele wspólnoty

Regularna aktywność wspólnoty:

 • Comiesięczne spotkania ewangelizacyjne z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania
 • Formacyjne spotkania w diakoniach oraz kręgach.
 • Spotkania modlitewne całej wspólnoty w każdy piątek godz. 19:00.
 • Oprawa muzyczna mszy świętej w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9:30
 • Spotkania animatorów
 • Oprawa liturgiczna Mszy Świętej w pierwszy piątek każdego miesiąca, podczas której modlimy się o Ducha Świętego dla parafii oraz prowadzenie godzinnej adoracji z osobistym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
 • Nieustający post w intencjach wspólnotowych i przyszłych rekolekcji.
 • Przygotowanie pierwszego ołtarza w procesji Bożego Ciała.
 • Coroczne 9-dniowe rekolekcje letnie.
 • Coroczne 3-dniowe rekolekcje śródroczne.
 • Weekendowe rekolekcje dla mężczyzn.
 • Sobotnie spotkania dla kobiet.
 • Organizacja Adwentowych Dni Skupienia na Górze Św. Anny.
 • Organizacja Wrocławskiego Marszu Dla Mężczyzn.

Dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo, łaskę trwania wspólnoty przez tak długi okres i za miejsce jakie mamy w naszej parafii.

Skip to content