Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

O wspólnocie:

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia odnowy charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz księdza Krzysztofa Kralki SAC – dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16,15-20; Mt 28,18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Zgodnie z danymi na koniec 2017 roku, sto sześć wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi ok. 10 tys. osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Szczegółowe informacje na temat wspólnoty znajdziesz na stronie:
www.przyjacieleoblubienca.pl

Zapraszamy – przyłącz się do nas! Spotykamy się we wtorki o godz. 19.00 w salce parafialnej.
Opiekunem Wspólnoty jest ksiądz Jarosław Lawrenz CM.

Formacja_Wielki-Post-2023
Parafia św. Anny na Oporowie

Dołącz do wspólnoty parafialnej

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dołączyć do naszej parafialnej wspólnoty Świętej Anny na Oporowie, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Nasza parafia oferuje różnorodne grupy działające, które umożliwiają rozwijanie talentów, pogłębianie wiary i aktywny udział w życiu kościelnym. Dołącz do nas, aby razem tworzyć społeczność pełną wiary, nadziei i miłości.