Wspólnota Zacheusz

Dołącz do nas!

Miejsce spotkań
dom parafialny

Termin spotkań
We Wspólnocie mamy Diakonię Dzieci – Skautów Króla. To miejsce formacji i rozwoju poprzez zabawę i zdobywanie sprawności oraz umiejętności. Skauci spotykają się 2x w miesiącu: 2-gi i 4-ty piątek o godz. 18:30.

Spotykamy się w salce parafialnej w każdy piątek, o godz. 18:45.

W I piątek miesiąca – spotykamy się na Eucharystii o godz. 18:00, a następnie na Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Opiekun
ks. Andrzej Telus CM

Przewodnicząca Koła
Renata Zaborowska (renata.zaborowska1@gmail.com)

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, każdy jest tu mile widziany.

Więcej informacji o Wspólnocie i kursach na stronie: https://zacheusz.wroclaw.pl/ oraz https://www.facebook.com/zacheusz.wroclaw 

Informacje o Skautach Króla: https://zacheusz.wroclaw.pl/skauci-krola/ oraz https://skaucikrola.pl/

O wspólnocie:

Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele Katolickim. Zacheusz był człowiekiem, który bardzo pragnął spotkać Jezusa, a On odpowiedział na jego pragnienie. 

Jesteśmy jak Zacheusz- tak jak on chcemy doświadczać żywego Boga oraz pomagać innym spotkać się z Nim. Jako Wspólnota chcemy pokazywać drogę do Boga poprzez Jezusa w Duchu Świętym między innymi poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje, kursy. 

Głosimy Jezusa, który zmartwychwstał, żyje i działa poprzez Ducha Świętego. Pragniemy, aby każdy mógł doświadczyć Jego miłości i obecności w swoim życiu. Otwieramy się na dary i charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze. 

Do Wspólnoty należą osoby różnego stanu, z różnych środowisk i w różnym wieku – są zarówno osoby młodsze i starsze jak i małżeństwa z dziećmi – chcemy czerpać z bogactwa doświadczeń i różnorodności. Pragniemy, by każdy czuł się tu akceptowany, potrzebny, nawiązujemy bliskie relacje. Jesteśmy świadomi swoich słabości, niedoskonałości, staramy się dostrzegać swoje potrzeby i wspierać nawzajem. 

Parafia św. Anny na Oporowie

Dołącz do wspólnoty parafialnej

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dołączyć do naszej parafialnej wspólnoty Świętej Anny na Oporowie, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Nasza parafia oferuje różnorodne grupy działające, które umożliwiają rozwijanie talentów, pogłębianie wiary i aktywny udział w życiu kościelnym. Dołącz do nas, aby razem tworzyć społeczność pełną wiary, nadziei i miłości.