Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna jest w:

poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00 – 17.30

soboty w godz. 8.00 – 9.00,

we wtorek i czwartek kancelaria nieczynna.

W okresie wakacyjnym Kancelaria czynna jest w poniedziałki i piątki w godz. 16:00 – 17:30


Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw parafialnych:


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

– akt urodzenia dziecka (odpis)

– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

– metryka chrztu dziecka

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

– metryka chrztu

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

– w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

– aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu

– dowody osobiste

– ostatnie świadectwo katechizacji

– świadectwo bierzmowania

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

(w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC

Bieżący plan nauk przedmałżeńskich

POGRZEB KATOLICKI:

– akt zgonu

– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)