Modlitwę Słowem Bożym nazywam „Spotkaniem”, ponieważ Pismo święte nie jest pobożną czytanką, ale jest Słowem, w którym Bóg się objawia i pragnie ze mną budować relację, nie tyle o czymś informować, nakazać, uporządkować, ale przede wszystkim spotkać się, właśnie ze mną w mojej aktualnej sytuacji życiowej. Najpierw kilka wstępnych ustaleń.

Decyzja
Aby mogło dojść do spotkania potrzeba podjąć decyzję, że chcę się spotkać ze Słowem. Ojcowie Kościoła podkreślają, że jest to decyzja najwyższej rangi, porównywalna do wyboru drogi życiowej.

Pragnienia
Dlatego trzeba usilnie prosić Ducha Świętego, aby codziennie wlewał pragnienie spotkania i by pomagał otwierać się na Słowo.

Jedność czasu i miejsca
Oznacza określenie który moment w moich 24 godzinach mogę przeznaczyć na Spotkanie ze Słowem. I tu Ojcowie Kościoła ogromny nacisk kładą na wierność. Nie tyle ważna jest ilość tego czasu, co wierność temu czasowi. Jeśli by się okazało, że mogę poświęcić tylko 15 minut to musi to być 15 minut inie należy przesadzać w żadnym kierunku ani wydłużać w dniach gdy czuję namaszczenie, ani skracać, w chwilach gdy nic nie słyszę, nie widzę, nie rozumiem.

Stałość

  • Stałość decyzji oznacza określenie jednej, zawsze tej samej pory dnia i miejsca, gdzie spotykam się ze Słowem.
  • Stałość umysłu: Ojciec Innocenzo Gargano mawia: Oko ma być zawieszone na Słowie. A św. Romuald: Siedź w celi jak w raju i bądź jak wędkarz uważny na spławik, aby zaraz porwać rybę, gdy tylko się złapie.
  • Stałość serca: To jest najważniejsza stałość. Bo Słowo musi stać się oblubieńcem lub oblubienicą, z którą prowadzisz relację miłości. Orygenes mówił, że słowa zapisane w Biblii to słowa, które wymieniają sobie wzajemnie oblubieniec i oblubienica, więc jeśli nie wejdziesz w ten rodzaj relacji ze Słowem, jeśli nie żyjesz jak zakochany w Słowie, to Słowo jest takie jak każde inne.

Czytanie
Teraz może nastąpić czytanie, lectio divina, Boże czytanie, według powszechnie znanychkroków: Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio.
Publikowane teksty mogą stać się pomocą w naszym Lectio i Meditatio, czytaniu i rozumieniu. Nikt jednak nie może mnie zastąpić w mojej Oratio i Contemplatio, czyli w treści mojego spotkania z Bogiem.

Modlitwa Słowem Bożym

Skip to content