Plan 28-29 stycznia

Sobota
8.45 Rozpoczęcie
9.00 Oficjalne rozpoczęcie: zabawa, wprowadzenie, modlitwa,
9.30 Spotkanie w grupkach I i 2 śniadanie
10.00 Temat I
10.20 Spotkanie w grupkach II
10.45 Temat II
11.15 Praca w grupkach III
11.45 Temat
12.15 Konkurs
12.45 Eucharystia Temat III
13.30 Obiad
14.15 Czas wolny pod opieką animatora (wyjście na plac zabaw, boisko)
15.15 Temat IV
15.45 Praca w grupkach IV i podwieczorek
16.30 Temat V
18:00 Podsumowanie i zakończenie.

Niedziela
8.45 Rozpoczęcie
9.00 Temat VI
9.30 Praca w grupkach V (2 śniadanie)
10.00 Temat VII
11.00 Wspólna Eucharystia
12.00 Zakończenie – odbiór dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym od 7- 12 lat na kurs ewangelizacyjny „DZIECI KRÓLA”. Poprzez zabawę i doświadczenie wspólnoty dzieci, kurs pozwoli przybliżyć się każdemu do Jezusa i uznać w Nim swojego Pana i Króla.
W planie kursu jest Msza Święta, spotkania, niespodzianki i dużo wspólnej zabawy. Uczestnicy są podzieleni na grupy. Za każdą z grup odpowiada animator.
Rekolekcje należ odbyć od początku do końca. Są całością, każdy temat jest ważny i jest połączony z innym. Kurs trwa cała sobotę i do południa w niedzielę. Opłata za rekolekcje wynosi 40 zł

Rekolekcje dla dzieci

Skip to content