Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia odnowy charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz księdza Krzysztofa Kralki SAC – dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16,15-20; Mt 28,18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Zgodnie z danymi na koniec 2017 roku, sto sześć wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi ok. 10 tys. osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Szczegółowe informacje na temat wspólnoty znajdziesz na stronie:
www.przyjacieleoblubienca.pl

Zapraszamy – przyłącz się do nas! Spotykamy się we wtorki o godz. 19.00 w salce parafialnej.
Opiekunem Wspólnoty jest ksiądz Jarosław Lawrenz CM.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Skip to content