Kącik biblijny

dr Paulina Nicko-Stępień

Jestem doktorem teologii biblijnej oraz doktorem nauk humanistycznych. Ukończyłam studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a także filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadziłam zajęcia ze studentami, brałam udział w licznych konferencjach naukowych. Jestem autorką dwóch książek oraz kilkunastu artykułów naukowych. Znajomość języków starożytnych: łaciny, greki, hebrajskiego, a także akadyjskiego i pisma klinowego, pozwala mi nie tylko czytać Pismo Święte tak jak ono zostało napisane czyli „w oryginale”, ale także lepiej rozumieć inne kultury starożytnego Bliskiego Wschodu (Mezopotamię, Egipt itp.), które miały ogromny wpływ na Biblię. W tym miejscu będę zamieszczać materiały biblijne tj. komentarze, nagrania wykładów w naszej Parafii oraz inne treści, które pomogą lepiej zrozumieć Słowo Boże. Zapraszam do wspólnej przygody po świecie Biblii i starożytnego Bliskiego Wschodu!

Więcej o mnie tutaj: https://wroc.academia.edu/PaulinaNickoStępień

Moje książki:

„Mezopotamski świat podziemny” jest książką popularyzującą wiedzę na temat Szeolu i tego, jaki wpływ miał na niego świat podziemny według wierzeń mezopotamskich.

„Nowy Testament w tłumaczeniu Wujka” to moja książka doktorska, owoc 10 lat pracy nad Nowym Testamentem w tłumaczeniu Wujka z 1593 roku. Jest to książka w całości oparta na XVI-wiecznych źródłach, których nikt przede mną nie zestawił i nie przebadał. Badania były dofinansowane przez PAN w Warszawie ze względu na ich nowatorski charakter.

Zapraszam do lektury!

Wykład pt. „Natchnienie i autorstwo Pisma Świętego” wygłoszony przeze mnie w naszej Parafii z okazji Niedzieli Biblijnej