O parafii

Parafia św. Anny

Parafia pod wezwaniem Św. Anny liczy obecnie ponad 7070. Wspólnotę Parafii tworzą mieszkańcy willowej dzielnicy Wrocławia – Oporowa, z następujących ulic: Adamieckiego, al. Piastów, Avicenny (od nr 30 do końca), Balzaka, Bukowskiego, Cesarzowicka, Darwina, Ks. Dzierżonia, Ks. Feichta, Harcerska, Jordanowska, Jutrzenki, Bpa Kadłubka, Karmelkowa, Kowalskiego, Leszczynowa, Maleczyńskich, Mikulskiego, Morelowskiego, Nałkowskiej, Ostroroga, Petrażyckiego, Pękalskiego, Rosponda, Skarbka, Sobótki, Solskiego, Stanki, Stefki, Ślęzaka, Śniegockiego, Taszyckiego, Trentowskiego, Wiejska, Wysłoucha, Zoli.

Od 1946 roku działalność duszpasterską prowadzą Misjonarze ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Pierwszym kapłanem, który podjął posługę wśród Oporowian był Ks. prof. Hieronim Feicht. (1946)

Życie wspólnotowe ożywiają liczne grupy parafialne, które szczególnie w dniu odpustu parafialnego – 26 lipca – dają świadectwo więzi z Parafią.

Obecnie w Parafii posługę duszpasterską prowadzi 4 kapłanów:

Proboszcz:

  • Ks. Jarosław Lawrenz CM, święcenia 30.05.1987 r. w Krakowie, ustanowiony w 2020 r.

Współpracownicy:

  • Ks. Edward Firuta CM, święcenia 24 maja 1986 r. w Krakowie – Wikariusz.
  • Ks. Sławomir Wartalski CM, święcenia 28 maja 1994 r. w Krakowie.
  • Ks. Łukasz Jędra CM, święcenia 22 maja 2021 r. w Krakowie.

Opieką duszpasterską objęte są dzieci ze SP nr 15 oraz w Zespole Szkolno-przedszkolnym.

Katechetami są księża i katecheci świeccy.

Na terenie Parafii znajduje się DPS (przy ul. Karmelkowej) z ponad 220 mieszkańcami. W tej placówce znajduje się kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, posługę od ponad 20 lat prowadzą Księża Misjonarze wraz z Szafarzami Nadzwyczajnymi Komunii św.

Z Parafii Św. Anny pochodzi 7 kapłanów i dwie siostry zakonne.

Duszpasterze w naszej parafii

Ks. Jarosław Lawrenz CM

Treść zostanie opublikowana wkrótce…

Ks. Edward Firuta CM

Treść zostanie opublikowana wkrótce…

Ks. Antoni Miciak CM

Treść zostanie opublikowana wkrótce…

Ks. Piotr Maćkowiak CM

Treść zostanie opublikowana wkrótce…

Historia

Dawna podwrocławska wieś Oporów wzmiankowana jest już w 1201 r. Z dokumentu wystawionego wówczas przez papieża Innocentego III dowiadujemy się, że wziął on pod swoją opiekę klasztor w Lubiążu, zatwierdzając zarazem w jego posiadaniu między innymi Oporów.

Stara polska nazwa pochodzi od przezwiska Opor.Rodzima ludność polska utrzymywała się we wsi bardzo długo. Jeszcze na przełomie XVIII i XIX w. na żądanie mieszkańców Oporów przeszedł z niemieckiego ewangelickiego kościoła Zbawiciela wznoszącego się na miejscu, gdzie dziś znajduje się plac Czysty, do polskiej parafii św. Krzysztofa. W latach 1782-1810 we wsi odbyły się jeszcze trzy polskie chrzty.

W XVII i XIX w. Oporów był osadą o charakterze ogrodniczo-rolniczym, która dopiero na przełomie II i II dekady XX w. przekształciła się w osiedle willowe. W tym czasie mieszkańcami Oporowa byli głownie wrocławscy kupcy i przemysłowcy, ludzie zamożni. Jakkolwiek wśród miejscowej ludności przeważali ewangelicy, to jednak nie oni, lecz katolicy zdobyli się na wybudowanie własnym wysiłkiem kościoła. Oporów. Z dawien dawna należał do parafii Św. Michała w Muchoborze Wielkim, do kościoła więc było daleko.

Obecna niewielka świątynia pw. Św. Anny powstała w latach 1932-1938 wielkim wysiłkiem małej Wspólnoty katolików przy wielu trudnościach ze strony nazistów.

Po wojnie osiedlili się tu liczni naukowcy, głównie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszym polskim duszpasterzem tuż po wojnie był kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Ks. prof. Hieronim Feicht. – wybitny muzykolog, współtwórca i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu.

W roku 1947 ks. Hieronim Feicht poświęcił się pracy naukowej, a do pracy duszpasterskiej Zgromadzenie delegowało ks. dra Bartłomieja Szulca, który zmarł po roku pracy i został pochowany w pobliżu kościoła.

Od czasów powojennych do dziś działalność duszpasterską prowadzą kapłani ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Proboszczami w naszej parafii byli:

Ks. Bartłomiej Szulc, ks. Franciszek Pałka, ks. Edmund Łowiński, ks. Władysław Giemza, ks. Ignacy Zakrzewski, ks. Czesław Surówka, ks. Antoni Stachura, ks. Mieczysław Kozłowski, ks. Stanisław Matuszewski, który zmarł nagle 11 lutego 1996 r., ks. Józef Łucyszyn, od roku 1998 – Ks. Marek Białkowski CM, od roku 2002 Ks. Jacek Wachowiak CM, od roku 2008 ks. Dariusz Dobbek CM, od 2012 Ks. Mariusz Bradło CM.

Skip to content