Świadectwo małżeństwa

Od ponad 25 lat naszego małżeństwa jesteśmy związani z Domowym Kościołem. To świecki ruch do którego mogą należeć małżeństwa sakramentalne. Charyzmatem Domowego Kościoła są zobowiązania, które ustalają pewien rytm życia duchowego, budują i rozwijają relację z Panem Bogiem, a dzięki temu umożliwiają pogłębienie miłości małżeńskiej.

Najważniejszym ze zobowiązań – naszym zdaniem – jest Namiot Spotkania, czyli codzienna modlitwa osobista w oparciu o Słowo Boże (najczęściej są to czytania z dnia). Dla nas jest to czas 20-30 minut codziennie rano przed rozpoczęciem pracy. To czas spotkania z Przyjacielem.

Innym zobowiązaniem jest Dialog Małżeński inaczej obowiązek zasiadania. W obecności Pana Jezusa spotykamy się (mąż i żona), by rozmawiać o tym co ważne dla nas, naszych dzieci i dla naszej rodziny. Dialog przeprowadzamy jeden raz w miesiącu. Staramy się by nikt i nic nie zakłócało nam tego czasu. Dialogowania musieliśmy się nauczyć i nie było to łatwe. Kiedy rozmawialiśmy o sprawach, które nas różniły, trudno było zgodnie z zasadą ,,jedno mówi, drugie słucha i nie przerywa”, utrzymać emocje na wodzy, cierpliwie wysłuchać i nie przerwać mówiącemu. Nie możemy powiedzieć że posiedliśmy tę umiejętność w 100%, cały czas się  uczymy, ale jesteśmy już na innym etapie. Był czas, że takie spotkanie rozpoczynaliśmy od rozpamiętywania niesprawiedliwości i wzajemnych pretensji. Dzisiaj zaczynamy od tego by podziękować współmałżonkowi za to co widzimy w nim dobrego, za staranie, obecność, za miłość ( zawsze jest za co dziękować), a dopiero po tym zaczynamy rozmawiać o tym co trudne,  co nas różni, co chcielibyśmy zmienić.

Dialog kończy się Regułą Życia. To kolejne zobowiązanie, które każdy podejmuje we własnym imieniu. Reguła wynika z naszego dialogu, z uważnego wsłuchania się w to co mówi mój współmałżonek, co usłyszymy na modlitwie i podczas rachunku sumienia.  To stale podejmowany wysiłek do wzrastania w miłości do Pana Boga i męża/żony. My ją zapisujemy tak, by o niej pamiętać. Reguły mogą być różne, ale cel mają jeden: żeby tobie ze mną było lepiej, żebyś czuł/czuła moją miłość.

W Domowym Kościele jako małżeństwo dbamy o siedem zobowiązań. Każde jest ważne dla naszego rozwoju duchowego. Nie wiemy jak wyglądałoby nasze życie dzisiaj, gdyby nie systematyczna praca nad sobą, gdyby nie modlitwa i świadomość obecności Pana Boga w naszym życiu. To On nas powołał, obdarzył zaufaniem i jest z nami. Uświadomienie sobie tego wiele zmienia w naszej relacji.