Kategoria: Świadectwa

Od ponad 25 lat naszego małżeństwa jesteśmy związani z Domowym Kościołem. To świecki ruch do którego mogą należeć małżeństwa sakramentalne. Charyzmatem Domowego Kościoła są zobowiązania, które ustalają pewien rytm życia duchowego, budują i rozwijają relację z Panem Bogiem, a dzięki temu umożliwiają pogłębienie miłości małżeńskiej. Najważniejszym ze zobowiązań – naszym zdaniem – jest Namiot Spotkania, […]

„…Ktoś Nieskończony nas wspiera i motywuje, daje siłę do dalszego działania.” ( Wywiad z Tomaszem Łukaszewskim, artystą intermedialnym, z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym.) Kim pan jest? Artystą grafikiem. Moja specjalizacja to grafika intermedialna, a dokładnie mówiąc tworzenie obrazów statycznych i dynamicznych. Tworzę też aplikacje interaktywne, grafikę artystyczną 2d, 3d, 4d, projektuję strony www. Zajmuję się […]

Skip to content