Koło Misyjne

Dołącz do nas!

Miejsce spotkań: dom parafialny
Termin spotkań: pierwsze środy miesiąca, godz. 19.00

Opiekun: Renata Zaborowska

Wsparcie materialne proszę kierować numer konta: 85 1020 5226 0000 6902 0681 3812

O wspólnocie

Spieszymy z konkretną pomocą misjonarzom na całym świecie. Oferujemy modlitwę i pomoc materialną misjonarzom ze Zgromadzenia Misji, zwłaszcza pracującym w Beninie, gdzie posługują m.in. Ks. Stanisław Deszcz CM oraz Jakub Hiler CM, katecheta pracujący w naszej parafii w latach 2013-2015. Na spotkaniach wspólnotowych omawiamy bieżące sprawy grupy, a zwłaszcza aktualną sytuację w jakiej znajdują się polscy misjonarzy pracujący na misjach ad gentes. Koło Misyjne podejmuje się dzieła rozwoju intelektualnego naszych parafian, którym mają służyć spotkania z misjonarzami i specjalistami w dziedzinie ściśle związanej z ewangelizacją i dziełem misyjnym Kościoła. Obecnie Koło Misyjne przy parafii, podjęło się dzieła duchowej adopcji młodej dziewczynki z Kenii oraz szczególnego wsparcia duchowo-materialnego dla misji w Beninie.

Skip to content